More

  ISUBÜ’LÜ AKADEMİSYENLERE TÜBİTAK DESTEĞİ

  ISUBÜ’lü Akademisyenlerin hazırladığı proje TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Tarafından Destek Almaya Hak Kazandı.

  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Genç’in TÜBİTAK3501 kariyer geliştirme programı kapsamında hazırladığı proje desteklenmeye hak kazandı.

  Yürütücülüğünü ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Genç’in yaptığı “C-Bandı Uygulamaları için SRR/CSRR Rezonatörler ile Değiştirilebilir Dereceli ve Çok Fonksiyonlu Özgün Dalga Kılavuzu Filtre Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu” isimli projede Araştırmacı/Uzman olarak Doç Dr. Habib Doğan, Araştırmacı/Uzman Doç. Dr. İbrahim Bahadır Başyiğit görev alırken danışmanlığını Prof. Dr. Selçuk Helhel yer alıyor.

  Proje Özeti

  Önerilen projenin sonuçlanması, proje yürütücüsüne başta TÜBİTAK projesinin yürütülme tecrübesi kazandırıp, proje yürütücüsünün akademik gelişimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca elde edilecek sonuçlar, bilgi birikimi ve deneyime bağlı olarak, farklı disiplinler arası (elektronik uygulamalar ve/veya haberleşme sistemleri) çalışma gruplarının oluşmasına katkı sağlayacak, benzer ya da farklı işlevlere sahip sistemlerin üretilmesine örnek teşkil edecektir.

  Mikrodalga filtreleri, yüksek güç kapasitesi ve düşük kayıp avantajlarına nedeniyle uzay haberleşme sistemleri ve radar uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, daha çok geleneksel yöntemlerle üretilen filtrelerin belli frekanslarda, filtrenin fiziksel boyutu düzlemsel olan modele göre çok daha büyük olması minyatürleşme açısından problem teşkil etmektedir. Son zamanlarda, bu durumun üstesinden gelmek için, geleneksek yöntemlere alternatif olarak, negatif geçirgenlik içeren meta malzemelerinin dalga kılavuzu içerisine yerleştirilerek bant durduran ve bant geçiren filtre elde edilmesini sağlanmış ve fiziksel boyutta yaklaşık %75’e kadar küçültme elde edilebilmektedir.

  Bildiğimiz kadarıyla gerek geleneksel yöntemler gerekse SRR/CSRR yapılarının kullanılmasıyla elde edilen filtrelerin sadece belli merkez frekanslar için belli bant genişliği içerdiği, geniş bantlı ya da dar bantlı olduğu, belirli dereceye sahip ve genelde X-bant uygulamalar için bant geçiren ya da bant durduran tasarımlar yapılmıştır. Proje kapsamında önerilen fitrenin istendiğinde bant geçiren veya bant durduran olarak kullanılabilmesi filtrenin hibrit olarak çalışmasını sağlarken rezonans frekansının ve filtre derecesinin değiştirilebilmesine ek olarak dar bantlı veya geniş bantlı olarak ayarlanabilmesi filtrenin çok fonksiyonel olmasını sağlayacaktır. Bu aşamada üzerinde SRR/CSRR yapıları bulunan çok fonksiyonlu yedinci dereceden hibrit bir dalga kılavuzu tasarımı 4,90-7,05 GHz frekans aralığı için elde edilmiş olacaktır.

  Bu projenin amaçları, şimdiye kadar çalışılmamış yeni özgün konfigürasyonların araştırılarak performansı daha iyi, merkez frekansı istendiği gibi ayarlanabilen, C-bandında geniş bantlı/dar bantlı 1’den 7’ye kadar farklı derecelerde kullanılabilen bir hibrit çok fonksiyonel dalga kılavuzu filtre prototiplerinin geliştirilmesi, yapılacak analiz ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesiyle elde edilecek yeni bilgilerin literatüre kazandırılmasıdır.

  Proje çalışmasında, tasarım aşamasında, SRR/CSRR modellerini CST benzetim programı ile modellenecektir. Üretim aşamasında, CNC ve 3D yazıcı ve metal kaplama yöntemleri ile üretim gerçekleştirilecektir. Test aşamasında, istenilen çalışma frekans aralığı için tasarlanacak özgün dalga kılavuzu fitrelerinin benzetim sonuçlarının doğrulanması için tasarımlardan en uygun olanların prototipleri üretilerek elektriksel teste tabi tutulacaklardır.

  Önerilen projede elde edilecek nihai ürünlerin en son teknolojiye sahip ve özgün olmaları sebebiyle patent alınarak korunmaları ve ticari amaçlı hale getirilmeleri yüksek bir olasılıktır. Proje sonunda elde edilecek bilgi birikimi ve deneyim ülkemizin bu konuda uluslararası alandaki etkinliğine katkı yaparak başta savunma sanayi olmak üzere birçok farklı sektöre milli çözümler sağlayacak ve dışa bağımlılığı azaltacaktır. Ayrıca bu çalışmada elde edilecek tecrübe ve bilgi birikimi projede görevli araştırmacılar tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine aktarılarak ülkemizin bu alandaki yetişmiş insan gücünün artmasına katkı sağlanacaktır. Bu proje ile üniversite-sanayi iş birliği gelişecek ve bu iş birliği sonucunda hem ulusal hem de uluslararası seçkin konferans ve dergilerde yayınlar yapılacaktır.

  Son Haberler

  75 MİLYON YILLIK T-REX’İN MİDESİNDE İKİ YAVRU DİNOZOR FOSİLİ ÇIKTI

  Fosil, midesinde av maddeleri korunmuş olan ilk tiranozor iskeleti. Bilim insanları 5 ila 7 yaşlarında...

  ISPARTA32SPOR’A HAKEM TOKADI

  Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta32spor deplasmanda Mehmet Küçük Durmuş...

  KEDİ SAHİBİ OLMAYLA ŞİZOFRENİ ARASINDA GİZEMLİ BİR BAĞLANTI BULUNDU

  Yeni bir araştırma, kedi sahibi olmanın şizofreniyle ilişkili bozukluklara yakalanma riskini iki katına çıkarabileceğini öne sürüyor. Avustralyalı...

  ANTİBİYOTİKTE TÜRKİYE DÜNYADA 3’ÜNCÜ SIRADA

  Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, antibiyotiklerin basit hastalıklara karşı etkisiz kaldığı ülkeler arasında...